Amerykańska młodzież pali więcej kiedy kolejne stany legalizują zioło? Najnowsze badanie mówi co innego

Nowy raport federalny ponownie kwestionuje prohibicyjną narrację, że legalizacja marihuany na poziomie stanowym prowadzi do zwiększonego jej używania przez młodzież.

Tym razem Narodowe Centrum Statystyki Edukacyjnej (NCES) Departamentu Edukacji USA przeanalizowało ankiety wypełnione przez uczniów szkół średnich w latach 2009-2019, dochodząc do wniosku, że „nie ma mierzalnej różnicy” w odsetku uczniów klas 9-12, którzy zgłosili konsumpcję konopii przynajmniej raz w ciągu ostatnich 30 dni.

Raport, który opiera się na danych z Youth Risk Behaviour Surveillance System wykazał również, że dostęp do zioła pozostawał stabilny, bez statystycznie istotnych zmian w odsetku młodzieży, która twierdzi, że zaoferowano jej, sprzedawano lub wręczano nielegalne narkotyki w ciągu ostatnich 30 dni.

Przeciwnicy reformy konopi często argumentują, że wprowadzenie w Stanach legalizacji dla dorosłych zachęca więcej nieletnich do używania marihuany. W 2009 r. nie było rynków rekreacyjnych, a w tamtym okresie 21 procent uczniów szkół średnich zgłosiło używanie zioła. Pierwsza legalna sprzedaż rozpoczęła się w Kolorado w 2014 roku, a pięć lat później 22 procent nastolatków przyznało, że niedawno używało marihuany.

Najwyższy odsetek używania w ciągu ostatnich 30 dni w tej analizie miał miejsce w 2011 r., ponownie, zanim jakiekolwiek stany zalegalizowały dostęp do konopii osób dorosłych.

Zwolennicy legalizacji odpierali argumenty stojące po stronie prohibicji dotyczące związku między działaniami reformatorskimi na szczeblu stanowym a konsumpcją młodzieży. Utrzymują, że ustanowienie rynku regulowanego z ograniczeniami wiekowymi i wymogami dotyczącymi weryfikacji tożsamości umożliwia dorosłym dostęp do produktów konopnych, stwarzając jednocześnie dodatkowe bariery dla osób niepełnoletnich.

Źródło: marijuanamoment.net

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *