W Kanadzie rośnie liczba przestępstw z użyciem broni palnej

Według nowego raportu, przestępstwa związane z bronią palną wzrosły w Kanadzie po spadku w poprzednich latach.

Badanie opublikowane przez Statistics Canada porównało wskaźniki przestępstw związanych z bronią palną w latach 2009-2014 oraz 2015-2020. Raport pokazuje również, że w latach 2009-2013 liczba przestępstw związanych z użyciem broni spadła z 29 do 19 na 100 000 osób, ale powróciła do 29 do 2020 roku. Broń biała była najczęściej używaną bronią w obu okresach, stanowiąc 59 procent.

Również w 2020 r. było 8344 ofiar przestępstw z użyciem broni palnej, co stanowi 2,8% wszystkich ofiar przestępstw z użyciem przemocy w Kanadzie w tym roku.

Badania pokazują również, że przemoc z użyciem broni jest wyższa na obszarach wiejskich niż w ośrodkach miejskich w większości prowincji, co według StatCan może wynikać z wyższych wskaźników posiadania broni palnej w społecznościach wiejskich.

Kanadyjskie miasta o najwyższym wskaźniku brutalnych przestępstw, w których broń palna była obecna w 2020 r., to Regina, Brantford, Toronto, Saskatoon, Winnipeg i Windsor. Ogólnie rzecz biorąc, 25 procent brutalnych przestępstw popełnianych wobec kobiet zostało popełnionych przez obecnego lub byłego partnera, podczas gdy 2,2 procent ofiar mężczyzn to przemoc domowa z użyciem broni.

Ten raport jest następstwem strzelaniny szkolnej w Uvalde w Teksasie, a także planu rządu federalnego, aby przedstawić nowe przepisy dotyczące broni palnej. Chociaż nie wiadomo jeszcze, jakie propozycje zostaną przedstawione.

Źródło: www150.statcan.gc.ca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *