Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaostrza prawo dotyczące substancji odurzających

Rekreacyjni użytkownicy narkotyków w Anglii i Walii mogą zostać ukarani grzywną lub zmuszeni do płacenia za kurs uświadamiający, zgodnie z nowymi propozycjami ogłoszonymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Ludzie, którzy nie przestrzegają kar, ryzykują utratę paszportów i praw jazdy, ponieważ rząd kontynuuje walkę z „plagą” nadużywania substancji w społeczeństwie. Opublikowane w białej księdze zatytułowanej Swift, Certain, Tough, nowe konsekwencje dla posiadaczy narkotyków oraz osób popełniających przestępstwa po raz pierwszy będą podlegać odstraszającemu typowi „trzech uderzeń”, zgodnie z nowymi przepisami,​​ które obejmują zwiększoną karę ryczałtową lub zawiadomienie o zamierzonym ściganiu.

Osoby zażywające narkotyki, które zostaną następnie złapane po raz drugi, zostaną pouczone, odesłane na kolejny kurs uświadamiający i staną przed serią obowiązkowych, losowych testów narkotykowych przez okres do trzech miesięcy.

Osoby złapane z nielegalnymi substancjami po raz trzeci prawdopodobnie zostaną oskarżone, a po skazaniu – w ramach nakazu sądu cywilnego – mogą zostać objęte nakazem wykluczenia z klubów nocnych i miejsc rozrywki, z skonfiskowanym paszportem lub prawem jazdy. Propozycje, które zostaną przedstawione po opublikowaniu w grudniu 10-letniej strategii antynarkotykowej, zostaną poddane 12-tygodniowym konsultacjom społecznym.

Minister spraw wewnętrznych Priti Patel powiedziała, że ​​posunięcie to pokazuje, że rząd „rozprawia się z używaniem narkotyków”, dodając, że: „Narkotyki są plagą w społeczeństwie. Niszczą życie i rozrywają społeczności. Nadużywanie narkotyków zagraża życiu, podsyca przestępczość oraz poważne i brutalne przestępstwa, a także prowadzi do groteskowego wykorzystywania młodych, bezbronnych ludzi”.

Zgodnie z naszą strategią przeciwdziałania szkodliwym skutkom narkotyków, dążymy do odwrócenia rosnącego trendu używania substancji w społeczeństwie, aby chronić społeczeństwo przed szkodami i przemocą nadużywania narkotyków”.

Źródło: globalcompliancenews.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.