Umiarkowane dawkowanie psilocybiny zmniejsza objawy depresji na co najmniej dwa tygodnie

Według nowego, kontrolowanego badania, pojedyncza dawka psilocybiny w połączeniu z poradnictwem wspomagającym prowadzi do znacznego zmniejszenia objawów depresyjnych. Odkrycia zostały niedawno opublikowane w eClinicalMedicine.

Psilocybina jest związkiem psychoaktywnym występującym w niektórych rodzajach „magicznych” grzybów. Był używany przez setki lat w rytuałach duchowych i religijnych ze względu na jego zdolność do zmiany stanu świadomości. Psilocybina wywiera potężny wpływ na mózg, za pośrednictwem aktywacji receptorów serotoniny 5-HT2A.

W ostatnich latach psilocybina przeszła badania kliniczne w celu zbadania jej potencjalnych korzyści terapeutycznych, z obiecującymi wynikami w obszarach obejmujących depresję i lęk. Jednak potrzebne są dalsze badania, aby zrozumieć skuteczność terapii wspomaganej psilocybiną.

Rozwinąłem naukową pasję do tego tematu, badając neurobehawioralne i subiektywne skutki agonistów 5-HT2A w mojej wcześniejszej karierze akademickiej. Ta pasja była dodatkowo podsycana przez obecne braki w kilku opcjach leczenia psychiatrycznego oraz potencjał terapeutyczny cząsteczek psychedelicznych, takich jak psilocybina” – powiedział autor badania Robin von Rotz, który przeprowadził badanie w ramach swojej pracy doktorskiej na Uniwersytecie w Zurychu.

W badaniu 52 uczestników, u których zdiagnozowano duże zaburzenie depresyjne, zostało losowo przydzielonych do otrzymania pojedynczej dawki psilocybiny lub placebo w połączeniu ze wsparciem psychologicznym. Pięciu uczestników grupy leczonej psilocybiną i 11 uczestników grupy kontrolnej zgłosiło wcześniejsze doświadczenia z lekami psychedelicznymi. W badaniu wykorzystano procedurę podwójnie ślepej próby, co oznacza, że ​​ani badacze, ani uczestnicy nie wiedzieli, kto był w grupie psilocybinowej, a kto w grupie kontrolnej.

Uczestnicy najpierw przeszli badania medyczne w Uniwersyteckim Szpitalu Psychiatrycznym w Zurychu. Następnie przeszli dwie wizyty przygotowawcze przed podaniem psilocybiny/placebo. Podczas następnej wizyty osoby z grupy leczonej psilocybiną otrzymały pigułkę zawierającą 0,215 mg/kg masy ciała psilocybiny, podczas gdy osoby z grupy kontrolnej otrzymały pigułkę, która była identyczna pod względem wielkości, wagi, kształtu i koloru i zawierała czysty mannitol (pospolity słodzik bez właściwości psychoaktywnych).

Uczestnicy zostali poinstruowani, aby zanurzyć się w doświadczeniu z introspekcyjnym skupieniem” – wyjaśnili naukowcy. „Znormalizowana lista odtwarzania z muzyką była odtwarzana przez słuchawki lub głośniki. Jeden przeszkolony terapeuta był obecny w pokoju przez cały dzień administracji, odpowiadając na potrzeby uczestników. Wszystkie wizyty odbywały się w warunkach przypominających salon”.

Następnie uczestnicy odbyli trzy wizyty integracyjne dwa dni, osiem dni i 14 dni po interwencji, podczas których terapeuci pomogli im przepracować trudne emocje i stworzyć sensowną narrację ich doświadczenia. W trakcie badania nasilenie objawów depresji oceniano za pomocą Skali Oceny Depresji Montgomery-Åsberg i Inwentarza Depresji Becka. Naukowcy znaleźli dowody na to, że terapia wspomagana psilocybiną była skuteczna w zmniejszaniu objawów depresyjnych. Bezpośrednio po interwencji osoby w stanie psilocybinowym wykazały spadek nasilenia symptomów o -13,0 punktów w porównaniu z linią bazową, co było znacznie większą redukcją w porównaniu z tymi w stanie placebo. To statystycznie istotne zmniejszenie nasilenia objawów utrzymywało się do co najmniej 14 dni po interwencji.

Głównym wnioskiem z tej publikacji jest to, że pojedyncza, umiarkowana dawka psilocybiny podana w połączeniu ze wsparciem psychologicznym pacjentom z poważnymi zaburzeniami depresyjnymi jest w stanie wywołać szybkie złagodzenie objawów depresyjnych” – powiedział von Rotz dla PsyPost. Warto zauważyć, że nie wszyscy pacjenci reagowali równie dobrze, co wskazuje na fakt, że tego podejścia terapeutycznego nie należy traktować jako „magicznego pocisku”, a do wyciągnięcia bardziej definitywnych wniosków potrzebne są jeszcze gruntowne badania nad trybem(ami) działania leczniczego”.

Źródło: psypost.org

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *