Niemiecki rząd promuje wegańską żywność w ramach walki ze zmianami klimatu

Rząd Niemiec finalizuje Narodową Strategię Żywienia, której kamień węgielny wspiera roślinną zmianę w systemie żywnościowym jako krok w kierunku poprawy zdrowia populacji przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na klimat.

Niemiecki rząd zamierza stworzyć integracyjną strategię, która zapoczątkuje transformację systemu żywnościowego dzięki inicjatywom skupiającym się na wczesnej edukacji i dostępności, o czym poinformowały Niemieckie Towarzystwo Żywienia (DGE) i Planetarna Dieta Zdrowia.

„Chcę zapewnić, aby wszyscy w Niemczech mogli dobrze i zdrowo się odżywiać – niezależnie od dochodów, wykształcenia czy pochodzenia” – powiedział minister federalny Cem Özdemir, omawiając kluczowe punkty artykułu. W artykule tym przyznano, że Niemcy spożywają znacznie więcej mięsa, niż jest to zalecane pod względem żywieniowym, i podkreślono potrzebę dawania przykładu zdrowego, zrównoważonego odżywiania w obiektach rządowych, takich jak szkoły, domy opieki i szpitale.

Ktokolwiek doświadczył tego, jak dobrze smakują owoce, warzywa lub rośliny strączkowe, może nie sięgać tak często po tak lubiane przez Niemców jedzenie ze stołówki, czyli currywurst z frytkami” – powiedział Özdemir.

Oprócz stosowania żywności pochodzenia roślinnego w celu złagodzenia chorób związanych z nadwagą i promowania lepszego odżywiania, opracowuje się nową strategię Niemiec w celu rozwiązania kryzysu klimatycznego. „Odżywianie może być środkiem samorealizacji lub elementem kultury i postawy życiowej” – czytamy w artykule. „To, jak i co jemy, ma również dalekosiężne skutki na środowisko, różnorodność biologiczną i klimat w Niemczech i na świecie, na zwierzęta jako naszych bliźnich, na przemysł rolno-spożywczy, a ostatecznie nie na nasze zdrowie i dobre samopoczucie”.

Niemieckie systemy rolno-spożywcze odpowiadają za około jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych, a kraj ponownie analizuje sposób produkcji żywności, aby osiągnąć cel, jakim jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2045 r.

Źródło: vegnews.com

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *