Co mówią nam odtajnione raporty amerykańskiego rządu na temat UFO?

Długo oczekiwany (pierwotnie spodziewano się, że zostanie opublikowany do 31 października) 2022 Annual Report on Unidentified Aerial Phenomena został opublikowany przez Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego. Czy spełnił pokładane w nim oczekiwania?

„Zgłaszanie niezidentyfikowanych obiektów lotniczych (UAP) rośnie, umożliwiając większą świadomość przestrzeni powietrznej i większe możliwości rozwiązywania zdarzeń UAP. Oprócz 144 raportów UAP uwzględnionych w ciągu 17 lat raportowania UAP objętych wstępną oceną Biura Dyrektora Wywiadu Narodowego (ODNI), pojawiło się 247 nowych raportów i kolejnych 119, które zostały odkryte lub zgłoszone po wstępnej ocenie. Daje to łącznie 510 raportów UAP na dzień 30 sierpnia 2022 r.”

Początkowy akapit sekcji podsumowania z pewnością brzmi obiecująco – powołanie nowego wydziału, pomimo ryzyka stworzenia kolejnej warstwy biurokracji, brzmi tak, jakby mogło zainspirować więcej świadków do zgłaszania się z raportami UAP. Wiele nagłówków reklamowało to jako dowód na „dramatyczny wzrost obserwacji UFO od 2020 r.” i „liczba zgłoszonych incydentów z UFO wzrasta, jak twierdzi rząd”. Raport wskazuje, że większość tych relacji pochodziła od pilotów Marynarki Wojennej i Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, a ponad połowa z 366 nowych obserwacji została początkowo oznaczona jako przedmioty codziennego użytku, jednak drugie spojrzenie na temat wykazało, że 171 należy poddać dalszej analizie.

„Zaobserwowany wzrost wskaźnika zgłaszania UAP jest częściowo spowodowany lepszym zrozumieniem możliwych zagrożeń, jakie może stanowić UAP, zarówno w postaci zagrożeń związanych z bezpieczeństwem lotów, jak i potencjalnych platform zbierania danych przez przeciwników, a częściowo ze względu na zmniejszenie piętna związanego ze zgłaszaniem UAP. To zwiększone raportowanie daje więcej możliwości zastosowania rygorystycznej analizy i rozwiązywania zdarzeń”.

Ta „rygorystyczna analiza”, którą zastosowało AARO (All-domain Anomaly Resolution Office), doprowadziła do przypisania sześciu UAP bałaganowi w powietrzu (czynniki takie jak „pogoda, oświetlenie, efekty atmosferyczne lub niedokładna interpretacja danych”), 26 wydawało się być dronami, a 163 zostało zidentyfikowanych jak balony lub podobne przedmioty. Ponadto raport przyznaje, że „niezależnie od metody zbierania lub raportowania, w wielu raportach brakuje wystarczająco szczegółowych danych, aby umożliwić opisanie ich z dużą pewnością”. Wzięto pod uwagę takie rzeczy, jak „nieprawidłowości lub rozbieżności czujników, takie jak błąd operatora lub sprzętu”. Na koniec zauważono, że te niezidentyfikowane „wykazywały niezwykłą charakterystykę lotu lub możliwości działania”. To są oczywiście te przypadki, o których chcemy wiedzieć więcej.

„Bezpieczeństwo naszego personelu, naszych baz i instalacji oraz ochrona bezpieczeństwa operacji USA na lądzie, na niebie, morzach i w kosmosie są najważniejsze. Poważnie traktujemy doniesienia o wtargnięciach do wyznaczonej przez nas przestrzeni, lądu, morza lub przestrzeni powietrznej i badamy każde z nich”.

Oświadczenie Sekretarza Prasowego Sił Powietrznych Pentagonu, generała Pata Rydera, podkreśla, że raport roczny AARO na temat niezidentyfikowanych zjawisk lotniczych wykorzystuje „rygorystyczne ramy naukowe i podejście oparte na danych” do badania UAP, które wymykają się konwencjonalnej identyfikacji i że ich głównym zmartwieniem jest bezpieczeństwo narodowe. Istnieją jednak obszary, w których narodowe zagrożenia UAP pochodzące z innych krajów lub grup nakładają się na siebie. Na przykład raport odnosi się do kwestii problemów zdrowotnych zgłaszanych przez wielu świadków UFO lub osób uprowadzonych i zauważa, że „jeśli chodzi o problemy zdrowotne, nie było również żadnych potwierdzonych spotkań z UAP, które bezpośrednio przyczyniły się do niekorzystnych skutków zdrowotnych obserwatora(ów))”. I pomimo doniesień i plotek na przestrzeni lat o fizycznych spotkaniach między samolotami wojskowymi a UFO, raport stwierdza, że „do tej pory nie zgłoszono żadnych kolizji między amerykańskimi samolotami a UAP”.

Źródło: mysteriousuniverse.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *