Już jedna dawka psychodelików może spowodować zmianę przekonań na tematy paranormalne

Niedawne badanie opublikowane w Journal of Psychopharmacology wykazało, że u ludzi, którzy używali psychodelików w przeszłości, nawet jedna dawka mogła spowodować trwałe zmiany w przekonaniu o świecie nadprzyrodzonym lub niefizycznym.

W szczególności odkrycia te ujawniły znaczny wzrost przekonań związanych z dualizmem ciała i umysłu, zjawiskami paranormalnymi lub duchowymi oraz świadomością. Odkrycia te dostarczają dalszych dowodów na konsekwencje stosowania psychedelików i ich potencjał jako interwencji terapeutycznej.

Używanie substancji psychodelicznych często wiąże się z przekonaniami o świecie nadprzyrodzonym lub niefizycznym. Kultury interpretowały doświadczenia psychodeliczne na różne sposoby, w tym komunikowanie się z przodkami, odpędzanie duchów powodujących choroby i uzyskiwanie wglądu w przyszłość. Współczesne badania wskazują, że przyjmowanie psychodelików może prowadzić do doznań duchowych i zmian w wierzeniach nadprzyrodzonych.

Badania wykazały, że psilocybina może powodować natychmiastowe doznania mistyczne i długotrwałą poprawę duchowości jednostki. Jednak pomimo rosnącej uwagi poświęcanej badaniu tego tematu, ograniczona liczba badań dotyczyła określonych typów przekonań, na które wpływa stosowanie psychedelików.

Zespół badawczy zrekrutował 1874 uczestników, którzy zgłosili doświadczenia z jednym z powszechnie stosowanych psychodelików, w tym LSD, grzybami psilocybinowymi lub ayahuascą. Uczestnicy odpowiedzieli na ankietę, która obejmowała różne aspekty, takie jak dane demograficzne, używanie substancji psychodelicznych, cechy osobowości oraz wiedzę naukową i postawy. Większość pytań w ankiecie miała na celu zrozumienie wpływu pojedynczego doznania psychedelicznego na przekonania jednostki.

Odkrycia wskazują, że pojedyncze doznanie psychedeliczne może spowodować określone i znaczące zmiany w przekonaniach danej osoby. Analiza czynnikowa odpowiedzi uczestników wykazała, że ​​zmiany przekonań można podzielić na pięć kategorii:

  1. Dualizm — (filozoficzne stanowisko, że umysł i ciało są rozdzielne).
  2. Paranormalne/duchowe (w tym istnienie telepatii, bezcielesnych duchów i istnienia jaźni po śmierci, komunikacja ze zmarłymi, reinkarnacja oraz to, czy niektórzy ludzie mogą przewidywać przyszłość lub przenosić przedmioty za pomocą umysłu).
  3. Świadomość inna niż ssaki (czy owady, drzewa i skały są zdolne do świadomego doświadczenia).
  4. Świadomość ssaków (świadomość ssaków oraz to, czy są one „zdolne do świadomego doświadczenia”).
  5. Przesądy (wierzenie, że tłuczone lustra, liczba 13 i czarne koty przynoszą pecha itp.).

Uczestnicy doświadczyli wzrostu we wszystkich kategoriach przekonań, z wyjątkiem wierzeń przesądnych. „Do tego momentu lekceważyliśmy teorię i nie kładliśmy nacisku na zmiany przekonań wywołane psychodelikami” – powiedział Sandeep Nayak, główny badacz i adiunkt w Johns Hopkins University School of Medicine. „Zabezpieczenia przed pewnymi zmianami przekonań w zastosowaniach klinicznych są ważne, ale stopień, w jakim takie nienaturalistyczne przekonania mogą być terapeutyczne, jest niejasny. Tutaj można dowiedzieć się znacznie więcej”.

Nayak i współpracownicy dochodzą do wniosku, że samotne spotkanie z psychedelikami może wzmocnić przekonania nieoparte na świecie fizycznym, takie jak te odnoszące się do świadomości, znaczenia i celu. Ta praca przyczynia się do tego, co wiadomo o psychedelikach i ich potencjale do zastosowania terapeutycznego.

Źródło: psypost.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *