Hawajska ustawa o legalizacji konopi indyjskich okazała się fiaskem

Hawaje będą musiały poczekać co najmniej rok, zanim legalizacja marihuany trafi na wyspy, po tym, jak wniosek legislacyjny utknął w stanowej Izbie Reprezentantów.

Na początku tego miesiąca Senat stanu Hawaje przegłosował przytłaczającą większością głosów za przyjęciem ustawy, która zalegalizowałaby konopie indyjskie dla dorosłych i ustanowiłaby ramy regulacyjne dla rynku marihuany rekreacyjnej.

Ale ta ustawa „nie została zaplanowana na przesłuchanie w Izbie Stanowej przed kluczowym terminem legislacyjnym”, co oznacza, że ​​​​propozycja jest prawdopodobnie martwa w roku 2023. Jest to znany wynik dla zwolenników marihuany na Hawajach, gdzie Demokraci kontrolują obie izby parlamentu. Gubernator stanu, Josh Green, również jest demokratą.

Kierownictwo wyższego szczebla w Izbie Reprezentantów również „odrzuciło trzy wcześniejsze propozycje legalizacji przedstawione w tej izbie w lutym, kiedy te ustawy również nie miały być rozpatrywane”. Mimo płynnego przejścia przez Senat stanowy ustawa legalizacyjna musiała napotkać przeszkody również w Izbie Reprezentantów.

Ustawa została zatwierdzona przez cały stanowy Senat stosunkiem głosów 22 do 3.

Źródło: hightimes.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *