Nowy sondaż pokazuje, że 61% Amerykanów popiera legalizację terapii psychodelicznej

Ankieta przeprowadzona przez Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley jest pierwszą tego rodzaju.

Wyniki ankiety zostały opublikowane online 20 czerwca w ramach tego, co uniwersytet nazywa „pierwszym w historii badaniem Berkeley”, które zostało również zaprezentowane na konferencji Psychedelic Science 2023 w Denver w Kolorado.

Ponad sześciu na 10 (61%) zarejestrowanych wyborców w Ameryce popiera legalizację regulowanego dostępu terapeutycznego do psychedelików, w tym 35% zgłasza „silne” poparcie”” – napisało UC Berkeley w komunikacie prasowym dotyczącym sondażu. „Ponadto ponad trzy czwarte badanych (78%) popiera ułatwienie naukowcom badania substancji psychedelicznych. Prawie połowa (49%) popiera zniesienie sankcji karnych za użytek i posiadanie na własny użytek”.

Uczestników ankiety poproszono o udzielenie odpowiedzi „popieram”, „sprzeciwiam się” lub „inne” na dwa pytania. Najpierw zapytano ich, jaka jest ich reakcja na „stworzenie regulowanych ram prawnych dla terapeutycznego stosowania psychedelików”. Po drugie, poproszono ich o opinię na temat „Uzyskania zgody FDA [Agencja Żywności i leków], aby ludzie mogli uzyskać dostęp do psychodelików na receptę”.

Dane są wynikiem „nowego, długoterminowego projektu badania opinii publicznej” przeprowadzonego przez naukowców uniwersyteckich, który śledzi przekonania społeczne związane z badaniami nad substancjami psychodelicznymi, polityką i wydarzeniami kulturalnymi. Według dyrektora wykonawczego BCSP, Imrana Khana, te dane to dopiero początek. „To pierwszy jasny obraz tego, co amerykańska opinia publiczna myśli i czuje na temat psychedelików. Berkeley Psychedelics Survey pokazuje, że większość amerykańskich wyborców jest zainteresowana i popiera tę dziedzinę. Chcą mniej barier w badaniach dla naukowców i chcą regulowanego, terapeutycznego dostępu dla społeczeństwa” – powiedział Khan. „Pośród całego piętna i szumu wokół tych potężnych substancji ważne jest, aby naukowcy, decydenci i praktycy mogli zrozumieć nadzieje i obawy opinii publicznej i odpowiedzieć na nie. Cieszymy się, że w nadchodzących tygodniach możemy ujawnić pełne wyniki Berkeley Psychedelics Survey”.

Źródło:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *