Kalifornijskie sowy zagrożone między innymi przez nielegalne uprawy konopii

USA Fish and Wildlife Services proponuje objąć ochroną kalifornijskie sowy, aby pomóc im wyjść z problemów zmian klimatycznych, a także nielegalnej uprawy konopi.

Zawiadomienie z rejestru federalnego opublikowane 23 lutego wyjaśnia, w jaki sposób nielegalne uprawy konopi indyjskich w Kalifornii są szkodliwe dla cętkowanych sów. USA Fish and Wildlife Services (FWS) zaproponowała dodanie dwóch odrębnych segmentów populacji (DPS) kalifornijskich sów cętkowanych, które zostaną dodane do Endangered Species Act z 1973 roku (spisy gatunków zagrożonych, który swoją drogą kończy 50 lat w 2023 roku).

Wśród zaleceń FWS, aby pomóc zachować siedlisko tych konkretnych ptaków, agencja wzywa do podjęcia działań w celu zmniejszenia ryzyka pożarów, docelowego zarządzania siedliskiem i odbudowy w celu ochrony gatunku oraz poprawy oczyszczania po uprawie nielegalnej marihuany.

Działania związane z zarządzaniem lub sprzątaniem usuwają substancje toksyczne i inne chemikalia z miejsc uprawy konopi indyjskich w siedlisku sów plamistych w Kalifornii” – napisał FWS. „Oczyszczenie tych miejsc może obejmować działania, które mogą powodować zlokalizowane, krótkotrwałe niedogodności dla kalifornijskich sów cętkowanych, a także mogą wymagać ograniczonego usuwania niektórych struktur siedliskowych cennych dla kalifornijskich sów (np. drzew, które mogą być odpowiednim miejscem gniazdowania)„.

Organy ścigania regularnie badają i zamykają nielegalne uprawy konopie indyjskie, ale FWS zauważa, że ich zadaniem jest tylko zamknięcie operacji. „...obecnie nie ma znormalizowanego protokołu oczyszczania i ograniczonej kwoty finansowania, aby zapewnić usunięcie wszystkich rodentycydów (związków chemicznych, trujących gryzonie będące pokarmem sów)”.

Wpływ nielegalnej uprawy konopi negatywnie wpłynął również na wiele innych gatunków i siedlisk. Kalifornijski Departament Ryb i Dzikiej Przyrody wcześniej celował w nielegalne uprawy w letnim sezonie wegetacyjnym, zarówno w 2022 r., jak i 2021 r. W szczególności drogi wodne, na których polegają niezliczone zwierzęta, takie jak salamandry, żaby i łosoś. Te były zagrożone zarówno z powodu suszy, jak i nielegalnych hodowców konopi, którzy często przekierowują wodę do uprawy swoich upraw.

Źródło: hightimes.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *