Konto Pornhub na Instagramie zostało usunięte

Posunięcie to zostało uczczone przez założycielkę i dyrektor generalną organizacji non-profit Justice Defense Fund, Lailę Mickelwait, która od dawna sprzeciwia się platformie. „Instagram podjął właściwą decyzję, zrywając więzi z Pornhubem, a teraz…