Ketamina jako obiecujący lek na depresję

Proste ćwiczenia komputerowe z wykorzystaniem pozytywnych słów i obrazów, mające na celu zwiększenie poczucia własnej wartości, mogą przedłużyć działanie przeciwdepresyjne ketaminy u osób z depresją. Ponad dwie dekady temu naukowcy…