Gubernator Massachusetts przedstawia projekt ustawy o badaniach nad psychodelikami dla weteranów

Gubernator Massachusetts Maura T. Healey złożyła w zeszłym tygodniu wniosek o zwiększenie świadczeń i modernizację usług dla weteranów wojskowych, które zawierają propozycję zbadania korzyści medycznych środków psychedelicznych.

Ustawa, znana jako Ustawa o honorowaniu, wzmacnianiu i uznawaniu naszych żołnierzy i weteranów (ustawa HERO), została zaprezentowana 9 listopada przez Healey i wicegubernator Kim Driscoll w Biurze Wykonawczym ds. Usług Weteranów stanu Massachusetts.

Administracja Healey stwierdziła w oświadczeniu, że ustawodawstwo będzie miało pozytywny wpływ na życie setek tysięcy weteranów wojskowych mieszkających w Massachusetts, w tym prawie 30 000 kobiet i weteranów LGBTQ+. Podczas ceremonii upamiętniającej wprowadzenie ustawy Healey powiedziała, że jest to pierwszy przypadek od 20 lat, kiedy gubernator Massachusetts „wprowadził kompleksowy i ekspansywny pakiet legislacyjny mający na celu dobro weteranów”.

Nasi weterani poświęcili tak wiele dla naszego kraju, a to przekształcające ustawodawstwo stanowi ważny krok w kierunku zapewnienia, że ​​Massachusetts ich wspiera” – powiedziała Healey. „Od pierwszego dnia nasza administracja angażowała się w ożywienie usług dla weteranów w Massachusetts i zapewnienie każdemu z tych bohaterów korzyści, zasobów i wsparcia, na które zasługuje”.

Ustawa HERO utworzy grupę roboczą do zbadania „korzyści zdrowotnych psychodelików w leczeniu weteranów cierpiących na zaburzenia zdrowia fizycznego lub psychicznego związane ze służbą” – twierdzi biuro gubernatora. Ustawodawstwo ma poparcie przedstawicieli kilku organizacji świadczących usługi dla weteranów, w tym Billa LeBeau, adiutanta ds. weteranów w Massachusetts.

Promując integrację i poszerzając świadczenia, nie tylko okazujemy naszą wdzięczność weteranom, ale także wychodzimy naprzeciw ich zmieniającym się potrzebom” – powiedziała wicegubernator Kim Driscoll. „Ten pakiet legislacyjny stanowi znaczący krok naprzód w zakresie opieki i wsparcia, jakie zapewniamy naszym weteranom, zwłaszcza kobietom i weteranom LGBTQ+”.

Źródło: hightimes.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *