AI przewiduje, że do 2075 r. większość świata będzie wegańska

Oprogramowanie sztucznej inteligencji ChatGPT przewiduje, że do 2075 roku świat prawie całkowicie przejdzie na weganizm.

Odkrycie to wynika z nowego badania przeprowadzonego przez The NPD Group dotyczącego przyszłości przemysłu spożywczego w obliczu rosnącego wpływu wyborów żywieniowych pokolenia Z i pokolenia Millenialsów oraz ich rosnącej troski o środowisko i prawa zwierząt.

Daily Mail wykorzystał to badanie jako zachętę do zorganizowania chatGPT Open AI w celu sprawdzenia, jak może wyglądać stopniowa zmiana prowadząca do weganizmu w populacji świata. ChatGPT przedstawił szereg przewidywań, w tym m.in. dieta fleksitariańska stanie się głównym nurtem do 2027 r. oraz przełomy w technologii żywności, dzięki którym wegańskie alternatywy dla mięsa będą lepsze i tańsze.

Przewiduje także zwrot w stronę rolnictwa roślinnego, Dzień Działań na rzecz Klimatu i Weganizmu wspierany przez Natalie Portman i Leonardo DiCaprio, nalega, aby dieta roślinna stała się bardziej popularna, a następnie hodowla zwierząt niemal całkowicie upadnie.

Badacze danych Grupa NPD przeprowadziła badanie dotyczące tego, jak przemysł spożywczy będzie w coraz większym stopniu kształtowany przez pokolenia Millenialsów i Z. Na podstawie ustaleń Darren Seifer, analityk branży spożywczej z NPD, po współautorstwie badania, stwierdził:

W miarę jak konsumenci będą w dalszym ciągu przygotowywać coraz więcej posiłków w domu, a młodsze pokolenia będą więcej gotować, żywność i składniki pochodzenia roślinnego staną się częścią ich diety. Oprócz zapewniania różnorodnej żywności i składników pochodzenia roślinnego, producenci żywności powinni również skoncentrować wysiłki na pokoleniach Millenialsów i pokolenia Z, ponieważ to oni będą napędzać rozwój tej branæy. Wysyłając do nich wiadomości należy również uwzględnić ich obawy dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrostanu zwierząt.”.

Źródło: plantbasednews.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *