Kryptozoo (2021)

Krytpozoologia to dziedzina zajmująca się tropieniem i badaniem nieznanych gatunków zwierząt. Chodzi tu głównie o stworzenia znane z legend i zeznań świadków, które jednak nie są oficjalnie uznawane przez naukę. Niektóre z takich relacji sięgają…