Konopielka (1981)

Krajobraz powojennej Polski to dla mnie zawsze fascynujące miejsce, aby opowiadać historie. Ogromna przepaść pomiędzy dużymi ośrodkami przemysłowymi, bijącym nieustannie sercem ówczesnego systemu, a wciąż ciemną, choć…